نرخ مشارکت اقتصادی زنان ایرانی ۱۰ درصد کمتر از زنان خاورمیانه‌ای

 

نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران حدود ۱۲درصد است؛ عددی که به گفته همه کارشناسان و حتی مقامات رسمی، قابل قبول نیست و به شدت پایین است.

معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان گفت: بر اساس اطلاعات مرکز ملی آمار، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۹۵ نیز همین ۱۲درصد بوده است یعنی بعد از گذشت دو سال، «آمار رسمی مشارکت زنان» تغییر محسوسی نکرده و میانگین مشارکت اقتصادی زنان خاورمیانه ۲۲ درصد است، یعنی زنان ایرانی ۱۰ درصد کمتر از زنان خاورمیانه‌ای، مشارکت اقتصادی دارند.

منبع:روزنامه توسعه ایرانی