پنج سندیکای فرانسوی خواهان آزادی فوری فعالان کارگری در ایران شدند

 

پنج سندیکای کارگری فرانسه در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور حمله ماموران به شرکت کنندگان در تظاهرات ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر مقابل مجلس و دستگیری فعالان کارگری را محکوم کردند و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیرشدگان شدند.

کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیکِ کار (س اف دِ تِ)، کنفدراسیون عمومی کار (س ژِ تِ)، فدراسیون سندیکائی متحد (اِف اِس او – فرهنگیان)، اتحادیه سندیکائی برای همبستگی (سولیدر) و اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا) هفتم مه/ ۱۷ اردیبهشت با اشاره به بازداشت فعالان کارگری از جمله هفت اعضای سندیکای شرکت واحد و معلمان و نویسندگان خطاب به حسن روحانی نوشته‌اند:

«آقای رئیس جمهور، کشورشما کنوانسیون‌های بین‌المللی، از جمله کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار مبنی بر احترام بر حقوق افراد را امضا کرده است. مزدبگیران ایران با بزرگداشت اول ماه مه، بهبود شرایط اقتصادی خود را که اخیرا وخیم تر شده است، در چارچوب یادشده، مطالبه می‌کنند. ما سازمان‌های سندیکائی فرانسه، با محکوم کردن قاطعانه اقدامات سرکوب، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تظاهرکنندگان دستگیرشده هستیم. باید آزادی تردد آن‌ها تضمین شود.»

اعضای سندیکای شرکت واحد روز ۱۱ اردیبهشت به همراه ده‌ها فعال کارگری و دانشجویی مقابل مجلس همراه با خشونت دستگیر و به زندان اوین منتقل شدند. از میان بیش از ۳۰ تن دستگیر شدگان آن تجمع تعدادی آزاد شده‌اند و تعدادی از جمله دو عضو سندیکای شرکت واحد، چند دانشجو و چهار عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران هنوز در زندان بسر می‌برند.

سه فعال کارگری دیگر پروین محمدی، هاله صفرزاده و علیرضا ثقفی نیز که روز ششم اردیبهشت در پارک جهان‌نما دستگیر شده بودند هنوز زندانی‌اند.

محد تقی فلاحی دبیر کل شورای هماهنگی کانون‌های صنفی معلمان هم که روز ۱۲ اردیبهشت در جریان تجمع معلمان به مناسبت روز معلم دستگیر شد، هنوز در بازداشت است.

منبع:پژواک ایران