گلرخ ایرایی و آتنا دائمی در دادسرا حاضر شدند

 

جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه آنها مفتوح شده است روز جاری در شعبه ۴ دادسرای اوین برگزار شد. این دو کنشگر مدنی پیشتر طی احضاریه ای به  این دادسرا احضار شده بودند. آتنا دائمی هم اکنون در زندان اوین در حال تحمل حبس است و گلرخ ایرایی ماه گذشته با پایان دوران محکومیت و با تودیع قرار از بابت این پرونده، از زندان آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۹۸، جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی در شعبه ۴ دادسرای اوین برگزار شد.

در این جلسه که صبح روز جاری به ریاست قاضی خدابخشی و با حضور متهمین برگزار شده است، اتهامات مطروحه علیه آنها در دو پرونده مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.

این دو کنشگر مدنی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه در ارتباط با پرونده‌هایی که سال گذشته و در دوران حبس علیه آنها مفتوح شده است به این دادگاه احضار شده بودند.

منبع:پژواک ایران