نشانه‌شناسی جنگ؛ آیا ایران و آمریکا به سوی جنگ می‌روند؟

منبع:رادیو فردا