مخفی کردن دم خروس پرفسور زیگلر، آخرین محصول جماعت رجوی
مجتبی زرگر

بعد از نوشتن  مقاله ی کانونهای شورشی رهبر عقیدتی  و دم خروس پروفسور زیگلر که لینک آن را در زیر ملاحظه می کنید

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-96058.html 

 انتظار می رفت که، جماعت رجوی، که تلاش دارند تا صورت زرد استراتژی خود را به زور سیلی کانون شورشی، سرخ نگه دارند، به میدان آمده و از دریای معرفت بیکران رهبر عقیدتی، نه به تبیین جهان بل لااقل به تبیین استراتژی جماعت خود بپردازد. 

ادامه مطلب در لینک زیر

مخفی کردن دم خروس پرفسور زیگلر، آخرین محصول جماعت رجوی 

منبع:پژواک ایران


مجتبی زرگر

فهرست مطالب مجتبی زرگر در سایت پژواک ایران 

*اخلاقیات رهبر عقیدتی [2020 May] 
*مخفی کردن دم خروس پرفسور زیگلر، آخرین محصول جماعت رجوی  [2019 Apr] 
* کانون‌های شورشی رهبر عقیدتی و دم خروس پروفسور زیگلر [2019 Apr] 
*کوه جماعت رجوی در پاسخ اشپیگل موش زایید [2019 Mar] 
*خیاط شارلاتان ،‌پادشاه عریان و پیام رهبر عقیدتی  [2018 Nov] 
*استحاله ی فرهنگی یک سازمان- عشوه های سوپرانقلابیِ عجوزه ی اپورتونیسم- قسمت دوم [2018 Oct] 
*استحاله ی فرهنگی یک سازمان - پاسخی به فرافکنی‌های سازمان رجوی – قسمت اول [2018 Sep] 
* وجه اشتراک نظامهای اقتدارگرا [2018 Aug] 
* نقش مطالعه و آگاهی در سازمان رجوی  [2018 Aug] 
* رهبری خاص الخاص (۲) [2018 Aug] 
*خاطرات روزهای خاکستری( رهبری خاص الخاص)  [2018 Aug] 
* کاظم نعمت اللهی قهرمان ایستادگی بر پرنسیپها‎  [2018 Jul] 
*درباره طرح ده ماده ای خانم مریم رجوی‎ ‎ ‎ ‎  [2018 Jul] 
*فراخوان به رهبران  [2018 Jul] 
*به یاد مالک شراعی و موضوع خودسوزی یاسر اکبری  [2018 Jul] 
*چگونه توتالیتاریسم رجوی آب به آسیاب دشمن می ریزد ‎ [2018 Jun] 
*ضديت با نقد؛ وجه اشتراك سازمان رجوي با سازمان هاي توتاليتر  [2018 Jun]