در دو فرودگاه و یک ایستگاه قطار لندن بسته‌های انفجاری پیدا شد

 

یگان ضد تروریسم پلیس متروپولیتن لندن می‌گوید سه بسته حاوی مواد منفجره در فرودگاه‌ هیترو، فرودگاه سیتی لندن و ایستگاه قطار و متروی واترلو پیدا کرده و مشغول تحقیق درباره آنها است.

پلیس "سه وسیله انفجاری کوچک دست‌ساز" را در پاکت پستی در قطع A4 یافته است و تحقیق در این باره را با "ذهن باز درباره انگیزه" عاملان آن آغاز کرده و آنها را به هم "مرتبط" می‌داند.

اولین بسته‌ انفجاری ساعت پنج دقیقه به ده صبح امروز در فرودگاه هیترو گزارش شد و ساختمان مرکزی فرودگاه تخلیه شد. وقتی کارکنان فرودگاه بسته را باز کردند این بسته آتش گرفت اما کسی آسیب ندید. ساختمان اداری فرودگاه که از ترمینال‌های مسافران جدا است همچنان تعطیل است.

به گفته پلیس متروپولیتن، تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است اما "به نظر می‌رسد که این بسته‌ها وقتی باز می‌شوند می‌تواند باعث افروخته شدن آتش کوچکی شوند."

فرودگاه هیترو گفته است که با پلیس در تحقیقات در مورد این اقدام "جنایی" همکاری می‌کند.

بسته دوم در ایستگاه قطار و متروی واترلو در مرکز لندن، در ساعت یازده و چهل دقیقه صبح پیدا و گزارش شد و اکنون پلیس بخشی از این ایستگاه را بسته است.

بسته سوم در فرودگاه سیتی، فرودگاهی کوچک در شرق لندن، در ساعت دوازده و دقیقه شناسایی و گزارش شد و ساختمان این فرودگاه هم برای "احتیاط" تخلیه شد اما مدتی بعد کارکنان به ساختمان برگشتند در حالی که تحقیقات پلیس در جریان است.

دو بسته دوم باز نشدند و این حادثه باعث تاخیر هیچ قطار یا پروازی نشد.

کریس گریلینگ وزیر ترابری بریتانیا از مردم خواسته تا "هر چیز مشکوکی" را به پلیس گزارش کنند.

منبع:بی بی سی