فایل صوتی دکتر سروش در کالیفرنیا: خمینی باسوادترین رهبر در تاریخ ایران است

اصل سخنان دکتر سروش یک ساعت و 46 دقیقه است. فایل صوتی زیر تنها 3:21 ثانیه از سخنرانی اوست (این بخش از فاصله دقیقه 43 سخنرانی تا دقیقه 50 است) این 3:21 ثانیه تقطیع نشده است، یعنی محتوای صحبت‌های او به شکلی کوتاه نشده که تحریف شود.

در باب ستایش فیلسوفان از دیکتاتورها
شاهد علوی: شاید هم بهتر باشد بنویسیم در باب نظریه‌پردازی که فکر می‌کند سواد یعنی دانش آداب طهارت (فقه) و پدر و مادر تاریخ، جامعه‌شناسی و فلسفه اخلاق را پیوند می‌دهد تا خمینی را باسوادترین رهبر تاریخ ایران و حداعلای شجاعت اخلاقی و نمونه بی‌نظیر در مقام حکومت‌داری بخواند

دکتر سروش در کالیفرنیا سال 2019: «اگر هیچ اختیاری نداشته باشیم جز اینکه بین شاه و آقای خمینی یکی را انتخاب کنیم بنده صد در صد آقای خمینی را انتخاب می کنم. خمینی باسوادترین رهبر این کشور بود از ایام اولیه حکومت هخامنشیان تا روزگار حاضر هیچ کس به لحاظ علمی به پای او نمی رسید.

چرا؟ برای اینکه اولا فقیه درجه اولی بود، عرفان هم خوانده بود، فلسفه هم خوانده بود. شاه قبل از آقای خمینی که بود؟ شما سراغ پادشاهان انگلستان و فرانسه بروید، این‌ها آدم‌های بافکری نبودند. در تاریخ ما آقای خمینی واقعا یک نمونه‌ی بی‌نظیر بود در مقام حکومتداری. خمینی مرد شجاعی بود.»

دکتر سروش سال 2017: "خمینی و یارانش بدون تردید خادمان این مملکت بودند و با شهامت و شرافت به داد مردم بی‌پناه رسیدند و ما باید قدرشان را بدانیم و ادامه دهنده راه درست آن‌ها باشیم و درباره تاریخ معاصر به شایعات توجه نکنیم و حقایق را از حقایق‌دانان بشنویم." 
حق با ایشان است، لابد.

 

منبع:فیس‌بوک شاهد علوی


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران