واکنش تند مسیح علی نژاد به سخنان مسعود بهنود

 

5454545.jpg

 

منبع:پژواک ایران