یک‌سال حبس برای داشتن یک فیلم!

«محمدرضا طیفوری» در اسفند ۱۳۹۴ با مراجعه مأمورین اداره اطلاعات اصفهان به محل کسب خود برای بازرسی (فروش محصولات فرهنگی/ سی‌دی فیلم‌های هنری و سینمایی) مواجه شد که در این بازرسی، فیلم «باغبان» ساخته‌ی محسن مخملباف (مستندی تحقیقی درباره ادیان و بهائیت)، از مغازه‌ی وی کشف و پس از آن بازداشت شده است.
مأموران پس از بازرسی منزل، وی را به بازداشتگاه انتظامی و زندان مرکزی اصفهان منتقل کردند که پس از دو هفته با قید وثیقه آزاد شد.
اقای «طیفوری» در دادگاه انقلاب اصفهان به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به یکسال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.
وی از ۲۷ آذرماه ۱۳۹۷ برای اجرای حکم به زندان مرکزی اصفهان منتقل شده است.

منبع:پژواک ایران