فاز اول اینستکس شامل کدام کالاهاست؟

 

حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی، در لندن اعلام کرد فاز اول سازوکار مالی اروپا به پرداختهای مرتبط با اقلام زیر اختصاص می یابد: 
1-انواع محصولات کشاورزی مانند سویا و‌ذرت
 2-انواع محصولات غذایی
 3-میوه و سبزیجات
 4-سموم کشاورزی، کود و بذرهای گیاهی
 5-غذای دام شامل کنجاله و علوفه
 6- شیرخشک و مواد اولیه
 7-مواد اولیه دارویی
 8-انواع داروهای عمومی و داروهای بیماریهای خاص
 9-انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی  
-10دستگاهها و وسایل پیشرفته جراحی و اتاق عمل
11-تجهیزات پیشرفته پزشکی مانند دستگاههای رادیو تراپی و پرتو درمانی جهت مقابله با سرطان
 12- انواع واکسن های انسانی و دامی و...

منبع:پژواک ایران