فعال محیط زیستی بازداشت شده: در زندان به من آمپول زدند

 

خواهر سام رجبی از فعالان بازداشت شده محیط زیست در صفحه توییتر خود از دومین جلسه دادگاه نیلوفر بیانی، دیگر فعالان محیط زیست بازداشتی نوشته است.

براساس این توییت خانم بیانی برای بار دوم در جلسه دادگاه نسبت به رفتارهای انجام شده با خودش در زندان اعتراض کرده است.

منبع:پژواک ایران