طعنه به صدیقی امام جمعه موقت تهران: شما که نه در دانشگاه درس خوانده‌اید و نه در حوزه سابقه انقلابی دارید

 

E9961872-1690-4788-8F47-7FD1039A17D0.jpegکلمه

محمدحسن اصغرنیا در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
بعد از ظهر دیروز در مجلس ختمی شرکت کردم و دوستان قدیمی‌ام را پس از سالها دوری دیدم.

از حوزویان آیت‌الله امامی کاشانی، موحدی کرمانی، ابوترابی، اختری و معزی که قبل از انقلاب در مساجد خیابان نیروی هوایی و مسلم بن عقیل با آنان در رابطه بودم و از دانشگاهیان، دکتر طباطبایی، دکتر غفوری، مهندس میرسلیم و دکتر واعظی را و از مردان انقلاب جواد منصوری و محمدجواد حجتی کرمانی که در کنارم نشسته بودند.

واعظی بر بالای منبر رفت و مقایسه‌ای بین دیروز و امروز انقلاب کرد که وضعیت مردم اسفبار و مشروب فروشان فعال و فواحش بسیار بودند. و به نقل از سیدحسین نصر رئیس دفتر فرح پهلوی که در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود نقل کرد که نوه شیخ فضل‌الله نوری دکتر نصر فرموده است زمان شاه در دانشگاه تهران فقط دو نفر نماز می‌خواندند!

 

منبع:پژواک ایران