وزیر پا برهنه روحانی

وزیر اطلاعات دولت روحانی

امروز سید محمود علوی وزیر اطلاعات به شهر شیراز سفر کرد. در این سفر وی با پای برهنه و بدون کفش در صحن شاه چراغ حاضر شده بود.

یکی نیست به این تحفه بگوید تو که به خاطر احمد شاهچراغی که بیش از ۱۲۰۰ سال از مرگش می‌گذرد پابرهنه حاضر شدی، به خاطر احترام به همراهانت چتر رو سرت نمی‌گرفتی و مثل آن‌ها زیر باران می‌رفتی. 

741258.jpg

 

منبع:پژواک ایران