محکومیت درویش زن به ۱۴۸ ضربه شلاق!

الهام احمدی از زنان دراویش زندانی در زندان قرچک ورامین با شکایت محمدی رئیس زندان قرچک به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد!!

خانم احمدی به دلیل انتشار یک فایل صوتی که در آن، گزارشی از وضعیت فاجعه‌بار زندان قرچک و عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار (زنان زندانی) داده بود، به دو اتهام نشر اکاذیب و توهین به ماموران در حین انجام وظیفه، دادگاهی و به شلاق محکوم شد!

قاضی شعبه ۱۱۴۵ دادگاه بعثت برای هر یک از این دو اتهام خانم احمدی را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق (در مجموع ۱۴۸ ضربه) محکوم کرده است.

الهام احمدی در سال گذشته در جریان حادثه‌ی یکم اسفندماه، حمله به دراویش، بازداشت و به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.

او هم اکنون در زندان قرچک ورامین در شرایط بسیار سخت این زندان محبوس است.

منبع:پژواک ایران