پاسخ جمعی از کارگران هفت تپه به رئیس قوه قضائیه

 

• صحبت از هتل نیست. صحبت از شکنجه تا سر حد مرگ است. ضربات زیاد بر سر و گردن و پهلو و بیضه تا جایی که اسماعیل در خون خود بر زمین میافتاده. صحبت از شکستن دنده ی اسماعیل بخشی است ...

به دنبال سخنان امروز رئیس قوه قضائیه در مورد نامه ی اسماعیل بخشی که با وعده های همیشگی و تهدیدهای آشکار همراه بود، جمعی از کارگران هفت تپه نامه ای نوشته اند. در این نامه گفته شده که دست کم ده مامور اطلاعاتی از جمله دو تن از روسای آنان در شکنجه ی اسماعیل بخشی دست داشته اند:

رئیس قوه قضائیه، لاریجانی در واکنش به اخبار منتشره در مورد شکنجه اسماعیل بخشی اعلام کرد که برخی تصور میکنند محیط زندان، هتل است! او همچنین افزود اشتباه احتمالی یک بازجو را نباید به حساب کل مجموعه گذاشت! وی گفته یک تیم قضائی به منطقه میفرستد تا موضوع شکنجه اسماعیل بخشی بررسی شود.

جواب ما: لطفا لودگی نکتید! صحبت از هتل نیست. صحبت از شکنجه تا سر حد مرگ است. ضربات زیاد بر سر و گردن و پهلو و بیضه تا جایی که اسماعیل در خون خود بر زمین میافتاده. صحبت از شکستن دنده ی اسماعیل بخشی است. صحبت از داروهای روانگردان است تا جایی که اسماعیل سر خود را به دیوار سلول میکوبیده. صحبت از تخلف "یک" بازجو نیست. در این مورد به جز دو تن از روسای اطلاعاتی میتوان دست کم هشت نفر دیگر را ذکر کرد که در این وقایع دست داشته اند. و اینها هم تنها نیستند؛ کل سیستم امنیتی و قضائی دست اندرکار است.

منبع:پژواک ایران