دستگیری های بسیار و توطئه های قتل مبارزان ایرانی پس از حوادث دی ماه سال گذشته

 
 
 
پس از حوادث دی ماه سال گذشته که همراه با شعارهای ساختار شکن  و گذر از اصلاح طلبان رژیم بود ، فضای سیاسی ایران
 
 وارد مرحله جدیدی شد . نظام جمهوری اسلامی نیز، خفقان و سرکوب بیش از پیش را شروع کرد . دستگیری ها و محاکمات
 
 مخفی و نیمه مخفی ، جو وحشت و ارعاب ، قتل های برنامه ریزی شده و اعدام ها را شدت داده است  . همزمان با افزایش 
 
تحریم ها ، گرانی روز افزون و بی ارزش شدن ریال ، مردم به ستوه امده ایران ، به اعتصاب ، تحصن و تظاهرات اعتراضی 
 
 روز افزون در گوشه و کنار کشور روی اورده اند
 
و اما در روزهای اخیر چند حادثه بیسابقه در ایران پیش امده که شدیدا اعتراضات در وسائل ارتباط جمعی و گمانه زنی ها را
 
میتوان شاهد بود از جمله دستگیری 14 تن از فعالین محیط زیست با اتهام جاسوسی و اکنون مفسد فی ارض برای 5 نفر از 
 
،  انها. در این اثنا اعلام کردند که فعال ترین فرد گروه ، کاووس سید امامی خود کشی کرده است . اما نمیتوان خودکشی را به
 
این شخصیت بزرگ علمی  و ایران دوست  نسبت داد . سپس شخصیت دیگری با سوابق بالای علمی ، فعال محیط زیست و
 
حقوق بشر بنام فرشید هکی را در اتومبیلی که اتش گرفته و در صندلی ان سوخته ، یافتند . عوامل رژیم ادم کش و خونخوار
 
با روایات گوناگون اعلام کردند که او هم خودکشی کرده و نوع خودکشی با اتش زدن اتومبیل خود اجرا شده است . ایا کسی 
 
میتواند این ادعاها را باور کند ؟
 
اخرین جنایت جمهوری اسلامی ، این است که اقای هاشم خواستار، یک معلم شرافتمند و عضو فعال کانون صنفی معلمان 
 
را بدون سابقه هیچ نوع از بیماری های روانی ، به یک بیمارستان روانی برده اند

 

 ما اعتراض شدید خود را در رابطه با این گونه اعمال زشت و جنایت کارانه سردمداران جمهوری اسلامی اعلام نموده و
 
 این رفتار و کردار وحشیانه انان را محکوم میکنیم 

 
 
 
حسن کیانزاد - محمد رضا روحانی - امیر معیری - اسفندیار خلف - امیر هوشمند ممتاز - پرویز ضرغامی - سوزی یاشار 
 
مهدی زمانی - بهمند ممتاز - سیف اهدائی - ارتا دهقان پور - جواد اریانا - داریوش مجلسی - وحید ابان - پیمان سلاحی
 
خسرو پناهی - سعید حمزوی - اکبر کریمیان - بهروز سرشار - ناصر ممتاز

 

منبع:پژواک ایران