تصاویر خودرو طرفدار ترامپ که در رابطه با بمب های پستی بازداشت شد

پلیس آمریکا روز جمعه سزار سایوک را در ارتباط با پرونده ارسال بسته های پستی حاوی "بمب های لوله ای" برای چهره های سرشناس حزب دموکرات و منتقدان دونالد ترامپ دستگیر کرد. خودرو این شخص پر از پسترهای مختلف در حمایت از ترامپ بود.
 
001.jpg002.jpg
تصاویر سزار سایوک در یکی از سخنرانی های ترامپ:
00611.jpg003.jpg
 

منبع:پژواک ایران