رویترز: فرانسه یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرده است

 

در ادامه واکنش‌ها به «طرح ناکام بمب‌گذاری در همایش پاریس»، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و دیپلماتیک گزارش داده است که فرانسه یک دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده است.

رویترز به نقل از منابع خود نوشته است که اخراج این فرد، «که تحت پوشش دیپلمات، به کارهای اطلاعاتی در پاریس مشغول بوده» حدود یک ماه پیش صورت گرفته است.

به نوشته رویترز، سفارت ایران در پاریس حاضر به اظهار نظر در این باره نشده است.

وزارت خارجه فرانسه حدود سه هفته پیش گفته بود که «هیچ تردیدی نیست که وزارت اطلاعات ایران در این طرح دست داشته است». اتهامی که به شدت از سوی ایران رد شد.

منبع:پژواک ایران