هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا نسبت به شرکت‌های صوری، اسناد جعلی، صرافی‌ها، شرکت‌های ظاهراً قانونی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها

وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌‌ای درباره تجارت با ایران هشدار داده است. اداره نظارت بر جرائم مالی، از نهادهای زیرمجموعه خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده: «هدف از این توصیه‌نامه این است که به مؤسسات مالی خارجی کمک شود با کسب درک بهتر از تعهدات کارگزاران خود در آمریکا از تحریم‌های آمریکا اجتناب کنند و خطراتی که فعالیت‌های ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متوجه نظام مالی بین‌المللی می‌کند را از میان بردارند.» سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفته است: «این توصیه‌نامه شرح مفصلی از میزان توسل ایران به روش‌های فریب‌آمیز و همچنین شرکت‌های صوری، اسناد جعلی، صرافی‌ها، شرکت‌های ظاهراً قانونی و مقام‌های دولتی برای تولید درآمدهای غیرقانونی و استفاده از آنها در فعالیت‌های مخرب ارائه می‌کند.» مندلکر یادآوری کرده که با توجه به آنکه انتظار می‌رود جمهوری اسلامی تلاش‌هایی گسترده برای دور زدن تحریم‌ها به کار ببندد، نهادهای مالی می‌بایست برنامه‌های خود برای پیروی از تحریم‌ها را پیشرفته کرده و آنها را در برابر سوءاستفاده جمهوری اسلامی مصون کنند.

 

منبع:پژواک ایران