شکایت به سازمان ملل در مورد تداوم حبس نسرین ستوده

 

                

پاریس، ژنو، ـ برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر ـ مشارکت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه ـ در پیگیری تلاش‌ها برای آزادی وکیل حقوق بشری ایرانی خانم نسرین ستوده به گروه تحقیق حبسهای خودسرانهی سازمان ملل شکایت کرده است. ـ

خانم نسرین ستوده، وکیل سرشناس حقوق بشری و برنده جایزهی ساخاروف پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲، روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ (۲۳ خرداد ۱۳۹۷) در خانهاش در تهران دستگیر شد. ماموران سپس او را برای گذراندن حکم پنج سال زندان غیابی به زندان اوین منتقل کردند. این حکم غیابی در سال ۱۳۹۵ صادر شده ولی در مغایرت آشکار با موازین ملی و بین‌المللی محاکمه عادلانه، تا زمان دستگیری به خانم ستوده ابلاغ نشده بود. ـ

دیمیتریس کریستوپولوس، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت: «ما یک بار دیگر تداوم حبس نسرین ستوده را که با هدف روشن جلوگیری از فعالیت حقوق بشری اوست قاطعانه محکوم میکنیم. ما از گروه تحقیق حبس‌های خودسرانهی سازمان ملل میخواهیم محرومیت از آزادی نسرین ستوده را "خودسرانه" اعلام کند و از دولتمردان ایران بخواهد او را فوری و بدون قید شرط آزاد کنند.»ـ

 

منبع:پژواک ایران