آرزو
زهرا شمس یداللهی

 
 
دگر بانگ مناره ها نمی خواهم
بجز شادی و رقص پا نمی خواهم
 
ز اشک پاک فرزندان ایرانم
نه یک قطره نه یک دریا نمی خواهم
 
صدای ضجه و زنجیر و صلابه
به هر شهر و ده و هر جا نمی خواهم
 
گریز دختران از خانه ی امید
در این هستی در این دنیا نمی خواهم
 
فرار مغزهای تیز و برنا را
برای پیر یا برنا نمی خواهم
 
سیه پوشیده دخترها و زن ها را
به زور شیخ و هر ملا نمی خواهم
 
منم آزاده ی آزاد در دنیا
دهان بسته از پروا نمی خواهم
 
نه تنهایی و بی برگی مردم را
نه بی کفشی به سرما را نمی خواهم
 
سیاهی سردی و بی خانمانی را
نه در اینجا نه در آنجا نمی خواهم
 
زهرا شمس یدالهی
 
ژوئن ۲۰۱۸
  
   
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران