انشای کودکانه
شمی صلواتی

 

قصه هایی می نویسم

 که در آن بوسه های محبت

 به تصویر تازه  یک سیب سرخ

 برابر با رویای خوشبختی 

 زن تن فروش له شده

[ زیر پای مردان هوسباز جهل

    ‌        ٭٭٭---٭٭٭

قصه نویس عشق عریانم

رویای کودک کار

خیلی ساده،

با انشای ابتدائی

یاد آور  درد و رنج مهربانی

 اعدام شده در میدان شهر

٭٭٭    ٭٭٭    ٭٭٭

شاید تا بحال  هیچ جا ننوشتم که،

"قصه های من

ساده ترین  انشاه  کودکانه است"

یا پیوندی 

 بین من و کودکان کار

بین  منو  زنان تن  فروش

بین منو تمامی آزردگان  این  روزگار

پیوندی از زیبایی در عشق

برای تحقق  یک  رویا!

که در آن  انسان ارزش است

             ٭٭٭  ---   ٭٭٭

ما  آزرگان این روزگار

در پناه چشمه های گوارا

با رهایی از نفرت

به دل عشق را،  راه دادیم

چرا که از گلها مهربانی را

و از رودخانه شجاعت،

و از درخت پیر و کهنسال بردباری را

از پرندگان زیستن را

و از چشمه، زلالی را به ذهن سپردیم !

در رفاقت با اسب و در گذر از بوران یاغیگری را!

 هرچند مومنین خدا،

معلمین اخلاق،

باور به زیبایی و عشق را خطا می پنداشتند

به همین  دلیل ساده !

از خون و شمشیر

چون درختی  پر شاخه و برگ  

برای ما  سایه ساختند

 اینگونه بود که

 "قصه های عاشقانه  را به آتش زوال  سپردند و رفتند"

 

نازنین دوست

  هر چند زبانم  ساده 

همچون زبان  کودکان  معصوم کار و خیابان  است

بدان  و باور کن که

مردان خدا  بدتر از هر باد شومی ، آفت  جانند

   --٭٭٭---٭٭٭---٭٭٭

نازنین  من! 

من دلیگرم و خسته

در این دنیا پر از تناقض و غریب!

چرا که یاغیم و زاده کوهستان

شبها را در پناه سنگی در دل کوه

روز را از ترس آفتاب در پناه تک درختی پیر

زیستن را به زیبای گل و در تاختن یک آهو

با  احساس کودکانه

می نویسم

٭٭٭   ٭٭٭٭

آری، رفیق !

قلم نویس ساده یست!

تمامی اندوخته دیروز من،

که وجود را با آن تصویر می کنم

و می آویزم بر "سردر" کوچۀ تنهایی دل!

.......................................شمی

منبع:پژواک ایران