انتقال دروایش گنابادی از زندان فشافویه به مکانی نامعلوم

 

وبسایت "کلمه" گزارش داده که شماری از درویشان گنابادی صبح امروز "با دست‌بند، پابند و چشم‌های بسته تحت شدیدترین تدابیر امنیتی" از زندان فشافویه خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند. در مورد شمار دقیق این درویشان و اسامی آنان اطلاعاتی منتشر نشده است.

دراویش زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ معروف به فشافویه روز هفتم شهریور مورد ضرب و شتم نیروهای گارد زندان قرار گرفتند و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

نه تن از این درویشان به تازگی با انتشار نامه‌ای از اعتصاب غذای خود خبر دادند. آنها از جمله خواستار رفع حصر کامل نورعلی تابنده، قطب دروایش گنابادی و آزادی زنان درویش زندانی در قرچک شده بودند.

منبع:پژواک ایران