‏ نغمه ی خاموشان
زهرا شمس یداللهی

 نغمه ی خاموشان

 

چند گویی که چنین کن وَ چنان

چند باشی به صف اهرمنان

کشته ای صد گل نوخاسته را

کرده ای خشک قد سروقدان

پای ها بسته به زنجیر ریا   

دست ها بسته‌ی شیطان صفتان   

دیده ها خون شد و دل ها پر درد

غم شده نغمه‌ی خامش دهنان

گل بخشکید و صبا مرد زغم

تلخ شد شادی شیرین دهنان

شرم کن توبه کن ای دشمن جان  

خون تو کردی جگر هموطنان

وقت آنست که برداری دست

ای ستم پیشه زخاک ایران  

 

زهرا شمس – آوریل ۲۰۱۸ میلادی

 

 

منبع:پژواک ایران