قرارداد 1.5 میلیارد تومانی برای نظافت سرویس بهداشتی حرم امام !

 

 

منبع:پژواک ایران