راز ماندگاری
محمود طوقی

 

گروه جزنی که بعدها به گروه پیشتاز معروف می‏ شود از سال ۱۳۴۲ کار خود را آغاز می‏ کند و در سال ۱۳۴۶در آستانه ورود به فاز عملی به علت خیانت ناصر آقایان که یک توده ‏ای ساواکی شده بود دستگیر می‏ شوند شاه می پنداشت همه چیز تمام شده است و شبی آسوده خوابید.

صدای غرش پلنگان دیلمان و طبرستان در سیاهکل در بهمن ۱۳۴۹ خواب شاه را آشفت و با فرستادن تمامی نیروهای ژاندارمری و دادن تلفات بسیار چریک‏ ها را به چنگ آورده در ۲۴ اسفند ۱۳۴۹ با اعدام سیزده چریک فکر کرد همه چیز تمام شده است و نفسی راحت کشید.

در بهار سال ۱۳۵۰رگبار مسلسل ‏های چریک‏های فدایی جلاد شاه را فرش زمین کرد و فرسیو دادستان نظامی ارتش به سزای عملش رسید و بار دیگر خواب شاه آشفته شد.

از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۵۷، طبق اسناد ساواک، روز به روز، ساعت به ساعت، دقیقه به دقیقه، ثانیه به ثانیه ساواک با تمامی نیروهای جهنمی‏ اش فرزندان رشید این کشور را گرفت ، شکنجه کرد و کشت و فکر کرد همه چیز تمام شده است.

در بهمن ۱۳۴۹ فرمانده فراهانی را کشتند. در سال ۱۳۵۰ پویان و مسعود احمد زاده و بعد مفتاحی و سلاحی و بعد نابدل و مهرنوش ابراهیمی، اما این قافله سر باز ایستادن نداشت.

شهادت‏ ها و جنایت‏ های ساواک روز به روز افزون شد شاه می‏ پنداشت راز ماندگاری چریک ‏ها در عقب‏ ماندگی شیوه ‏های جنایت و سرکوب است. پس از سیا و موساد و انتلیجنت سرویس کمک گرفته شد. که حاصل آن کمیته کشتار در توپخانه سلاخ‏ خانه اوین در روستای اوین بود.

در سال۱۳۵۷ شاه، ساواک به عنوان مخوف‏ ترین سازمان امنیت منطقه، ارتش به‎عنوان یکی از بزرگ‏ترین ارتش‏ های دنیا، اویسی، ثابتی، نصیری و تمامی لشکریان بدی و شرارت می‏ روند اما چریک ها می ‏مانند. و چریک فدایی کمیته کشتار و اوین، مرکز ساواک و مرکز ژاندارمری و ارتش را فتح می‏ کند.

سپهبد نصیری به عنوان قدرتمندترین فرمانده ساواک زخمی و ترس خورده و گریان در جلوی پای ملت بر زمین می‎افتد و تهرانی جلاد ساواک در دادگاه از چریک ‏های شکنجه شده تقاضای عفو و بخشودگی می ‏کند.

به راستی راز این ماندگاری و آن جاروب شدن تاریخی در چیست؟

صفایی فراهانی و گروه۸نفره ‏اش وقتی به پاسگاه سیاهکل حمله می ‏کنند، تمامی ارتش شاه را به هماوردی طلب می‏ کنند. و مدت شانزده روز از ۱۹ بهمن تا ۴ اسفند با تمامی نیروهای مسلح شاه می‏ جنگد. شاه از این راز با خریت تمام به غفلت می ‏گذرد. و از اویسی فرمانده ژاندارمری کشور متعجبانه می‏ پرسد: «با این تعداد کم چرا این قدر به ما تلفات وارد کردند. کمین می‏ کردند. شبیخون می‏ زدند یا چیزی دیگر.»

ایستادن۸ نفر؛ که بیشتر دانشجو و معلم و کارمند بودند با چند تفنگ حسن موسی و چند کیلو برنج و شکر و نمک و تعدادی تُن ماهی در مقابل ارتشی پنجاه ساله با توپ و تانک و هلی‏کوپتر و هواپیما بیشتر به افسانه شبیه است تا واقعیت.

هیچ آدم عاقل و حساب‏گری اگر این نیروها را روی میز بگذارد اگر تکه تکه ‏اش کنند تن به چنین نبردی نمی ‏دهد. اما آدم‏ هایی عاقل از گوشت و پوست و خون ما این کار را می‏ کنند.

به راستی چرا تن به چنین نبردی می‏ دهند.؟

چرا شاه با آن همه پول نفت و حمایت امپریالیستی و لشکر آدمکشان ساواک و ارتش می‏ روند و چند چریک یک لاقبا می‏ مانند.

راز این ماندگاری در چیست؟

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب محمود طوقی در سایت پژواک ایران 

*نامه هایی برای فصل های نیامده  [2019 Feb] 
*رویای خوش کودکی  [2019 Feb] 
*یاد داشت هایی از یک تقویم قدیمی [2019 Feb] 
*جدال سنت و مدرنیسم قسمت هشتم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت هفتم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت ششم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم ؛ قسمت پنجم [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛قسمت چهارم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم؛ قسمت سوم  [2019 Jan] 
*جدال سنت و مدرنیسم:قسمت دوم اسلام و ایران  [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*جدال سنت ومدرنیسم باز خوانی غرب‎زدگی نوشته جلال آل احمد [2018 Dec] 
*شرحی بر«حدیث بر دار کردن حسنک وزیر»۱‏  [2018 Dec] 
*فرقه دموکرات دفتر دوم بخش سوم  [2018 Dec] 
*روشنفکران در آراء و اندیشه های جلال آل احمد بخش پنجم [2018 Dec] 
* فرقه دموکرات دفتر دوم بخش دوم روايت جهانشاهلو از تاريخ  [2018 Nov] 
*فراز و فرود یک نهضت؛فرقه دموکرات آذربایجان/ دفتر دوم / بخش اول [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری بخش سوم  [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت ؛در ترازوی داوری قسمت دوم نهضت دمکراتیک آذربایجان [2018 Nov] 
*قوام السلطنه و حمید شوکت در ترازوی داوری  [2018 Nov] 
*علی و محمد تربیت؛مجاهدان صدر مشروطه  [2018 Oct] 
*نامه‌هایی برای فصل‌های نیامده قسمت چهارم [2018 Oct] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده قسمت سوم  [2018 Oct] 
* محمود اعتماد زاده؛به آذین ووصیت نامه اش  [2018 Sep] 
* فرقه دمكرات آذربايجان  [2018 Sep] 
*پرنس موناکو؛ پرنس احمد آباد؛پرنس سرخ [2018 Sep] 
*مروری کوتاه به خاطرات مهدی خانبابا تهرانی  [2018 Sep] 
*آذربايجان‎ ‎در‎ ‎آستانۀ‎ ‎تشكيل‎ ‎فرقه [2018 Sep] 
* نگاهی به زندگی مهدی خانبابا تهرانی [2018 Sep] 
*فرقه دموکرات فراز و فرود یک نهضت ‏ بخش نخست  [2018 Sep] 
*نامه هایی برای فصل های نیامده [2018 Aug] 
*دو اعلامیه و دو شاه [2018 Aug] 
*کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی (اتحادیه ملی) [2018 Aug] 
*مزدک بامدادان [2018 Aug] 
*یازده تز فوئر باخ و موش های جونده تاریخ [2018 Aug] 
*کودتای ۲۸ مرداد؛ جبهه ملی و حزب توده روز شمار کودتا [2018 Jul] 
* نگاهی به آرا و اندیشه های پوپر [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*چند مشکل تاریخی ‏ [2018 Jul] 
*آواز میهنی؛باز خوانی یک شعر  [2018 Jul] 
*شمه‌ای در مورد تاریخ انسان [2018 Jul] 
*راز ماندگاری [2018 Jul] 
*شعر کودتا [2018 Jul] 
*تنقیح متن؛ عارف‏نامه ایرج میرزا  [2018 Jun] 
*نفثه المصدور [2018 Jun] 
*نامه های نیما به لادبُن؛برادرش [2018 Jun] 
*داستان یک شعر؛جهانگیرخان صوراسرافیل [2018 Jun] 
*تمامی داروندار یک چریک؛ حمید مومنی [2018 Jun] 
*بیژن جزنی ومهدی اخوان ثالث در خوان هشتم  [2018 Apr] 
*تاریخ را درست بخوانیم ودرست هم بنویسیم [2018 Mar] 
*پدیده ای بنام امیر حسین فطانت [2018 Mar]