محمد جواد ابطحی کیست

 

نماینده مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس عضو فراکسیون ولایی مجلس ،از آتش زنندگان پرچم آمریکا در مجلس، ارائه دهنده طرح افزدون صفحه صیغه به شناسنامه ،حامی کنونی احمدی نژاد و..... نهایتا کسی که از فردی که اعلام کرده بود به دختر بچه افغانی تجاوز کرده اند شکایت کرده و گفته چرا اعلام کردی و.... 

لازم به ذکر است عرض کنم فرزند ایشون هم برای کارهای خیر آمریکا هستن و اونجا زندگی میکنن!


 

منبع:پیک ایران