فرانسه به ایران هشدار داد که با خطوط قرمز بازی نکند

 
mediaژان-ایو لودریان وزیر امور خارجۀ فرانسهREUTERS/Alessandro Bianchi

ژان-ایو لودریان، وزیر امور خارجۀ فرانسه، به حکومت ایران هشدار داد که در زمینۀ فعالیت های اتمی "با خطوط قرمز بازی نکند." اظهارات وزیر امور خارجۀ فرانسه واکنشی است به دستور اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران، علی خامنه ای، که خواستار افزایش توانایی این کشور برای غنی سازی اورانیوم شده است.

وزیر امور خارجۀ فرانسه ابتکار و فرمان جدید رهبر حکومت اسلامی ایران را "نابجا" خوانده که به گفتۀ او از خشم و عصبانیت حکومت اسلامی ایران حکایت می کند.

اگر چه وزیر امور خارجۀ فرانسه دستور اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران را هنوز در چارچوب برجام دانسته است، اما، او در عین حال تأکید نموده که نزدیکی تهران به خطوط قرمز و بازی کردن با آنها خطرناک است. ژان-ایو لودریان تصریح نموده که "باید عاقلانه رفتار کرد و به تعهد اتمی قویاً وفادار ماند." وزیر امور خارجۀ فرانسه در ادامه افزود که "مقامات ایران باید بدانند که با تحریم های جدیدی روبرو خواهند شد، اگر بخواهند پیوند خود را با برجام قطع کنند."

او گفت : البته "امروز ایران توافق اتمی را ترک نکرده و به تعهداتش تماماً وفادار است". با این حال، لودریان تأکید کرد که اجرای دستور رهبر حکومت اسلامی به منزلۀ خروج این کشور از برجام است و در این صورت اروپا نیز منفعل نخواهد ماند.  

دوشنبه چهارم ژوئن، جمهوری اسلامی ایران، به آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد که قصد دارد در صورت بی حاصل شدن برجام شمار سانتریفیوژهایش را افزایش دهد.

منبع:پژواک ایران