تمامی داروندار یک چریک؛ حمید مومنی
 

تمامی داروندار یک چریک؛ حمید مومنی
محمود طوقی

 

دو سند از اسناد ساواک۱

سند اول

معدوم شدن یک تروریست فراری در تهران

در تحقیقات معموله از کمال پولادی کارمند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که اخیراً بعلت عضویت در گروه چریک های به اصلاح فدایی خلق باز داشت گردیده است مشخص شد که این فرد با حمیدالله مومنی کارمند سابق کانون مزبورکه از سال ۱۳۵۱ پس از الحاق به گروه تروریستی موصوف متواری گردیده و برابر اطلاعات واصله از چندی پیش مسئولیت شاخه انتشاراتی گروه را عهده دار بوده است در ارتباط می باشد.

بر این مبنا پس از انجام اقدامات عملیاتی لازم و جلب همکاری متهم قرار ملاقات بین او وفرد متواری برای روز ۲۳ بهمن ۵۴ در یکی از کوچه های فرعی خیابان مجیدیه در حوالی ۴۵ متری سید خندان گزارده شد .

پس از استقرار مامورین کمیته مشترک ضد خرابکاری در منطقه ومحاصره محل در ساعت۱۸۰۰همان روز خرابکار مزبور به قصدمراجعه به منزل متهم به صحنه وارد و هنگامی که مامورین در صدد دستگیری مشار الیه بر آمدند با مقاومت وی مواجه گردیده،لیکن قبل از آن که موفق به استفاده از سلاح کمری و نارنجکی که در اختیار داشت بشود با تیر اندازی مامورین معدوم گردید

در بازرسی بدنی از خرابکار معدوم اقلام زیر بدست آمد:

۱-یک قبضه سلاح کمری

۲-۱۴ تیر

۳-یک خشاب  با ۲۰ تیر

۳-یک عدد نارنجک دستی

۵- وسایل کمک های اولیه

۶- یک قبضه کارد سنگری

۷-مقداری جزوات ومدارک چریکی

۸-یک عدد کپسول سمی

۹-یک جلد شناسنامه جعلی بنام مستعار محسن بهرامی

۱۰-مبلغ ۵۷۲ تومان پول

 

سنددوم

از مرکز

به کلیه ساواک ها(غیر از اردوگاه شمال)

حمید الله مومنی که چندی پیش مسئولیت کار های انتشاراتی و ایدئولوژیک گروه چریک های به اصطلاح فدایی خلق را به عهده داشته است در سر قرار در خیابان مجیدیه معدوم شد .

 

حمیدمومنیکهبود

نام پدرش کریم بود ودر سال ۱۳۲۱، درروستای بید سرخ در ۵ کیلومتری شهر صحنه بدنیا آمد . دیپلمش را در دانشسرای مقدماتی گرفت و معلم شد د رمسجد سلیمان  ،بابل و قم مدتی درس داد.در همین دوران با محافل چپ مرتبط شد و در سال ۵۱ توسط  بهمن روحی آهنگران به عضویت سازمان چریک هادر آمد .

مومنی در این سال ها با نام مستعار م. بیدسرخی  می نوشت و ترجمه می کرد بعلت قابلیت هایش چه در ترجمه متون مارکسیستی و چه درتوضیح و توجیه مقوله های مارکسیستی ،مسئول شاخه انتشارات و ایدئولوژیک سازمان شد .

بحث های در خشان او با مصطفی شعاعیان ،شورش نه؛گام های سنجیده در راه انقلاب که در نقد کتاب انقلاب شعاعیان نوشته شد و بحث های مستدلش با اتحادیه کمونیستی در پروسه تجانس از کار های ماندگار اوست .

کمال پولادی یکی از زیر جمع های او بود . کمال فوق لیسانس علوم سیاسی بود و در کانو پرورش کار می کرد حمید او را مسئول ترجمه کتب مارکسیستی کرده بود .کمال در سال ۵۴ دستگیر شد وساواک در زیر شکنجه پی به هویت و موقعیت حمید برد. و در قراری که پولادی با حمید داشت ،توانست او را به شهادت برساند .

مومنی هم چنان که برای چریک ها مهم بود برای ساواک هم مهم بود بهمین خاطر ساواک در سند دوم کشته شدن او را به تمام واحد هایش اعلام می کند و پیراهن خونی او را چون پرچم پیروزی بالا می بر د .

حمید مومنی در محاصره واحد های عملیات ساواک در حالی به شهادت رسید که تمامی دار و ندار او بعنوان مسئول ایدئولوژیک چریک های فدایی خلق ۵۷۲ تومان بود. تمامی دار وندار یک چریک.

ارثیه معنوی حمید مومنی

بورژازی دار و ندار آدم ها را به ثبت دفتر و آن هم سند سیم سرب دار سیاهه می کند .ساواک در سیاه ای که برای بالا دستی ها فرستاده شده است دارایی های اصلی مومنی را از قلم انداخته است . هر چند برای بورژازی دارایی معنا و مفهومی دیگر دارد .

این هم سیاهه ما از دار و ندار یک چریک:

۱-پاسخ به فرصت طلبان،در مورد مبارزه مسلحانه،هم استراتژی و هم تاکتیک

۲-در باره روشنفکر:بحث قلمی او با مصطفی شعاعیان

۳-شورش نه ،قدم های سنجیده در راه انقلاب:نقد کتاب انقلاب شعاعیان

۴-پیدایش انسان

۵-در باره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن

۶- رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی

۷-ترجمه و پیش گفتارکتاب دولت نادر شاه

۸-گرایش به راست در سیاست خارجی جمهوری خلق چین

۹-مقدمه ای بر تاریخ

۱۰-مختصری از تاریخ جامعه برای نوجوانان

۱۱- در باره مبارزات کردستان

۱۲-طرح بررسی ساخت اقتصادی-اجتماعی

۱۳-شعر ،نامه، و داستان بانام های مستعار ،م . بید سرخی

۱۴-و جز این ها نسلی که با آموزش های مستقیم و با واسطه او شکل گرفت .و برنا شد.

———————————————————————————————————

۱-چریک های فدایی خلق به روایت اسناد ساواک

 

منبع:پژواک ایران