نامه سرگشاده ایرانیان آزادیخواه به مدیریت دویچه وله جهت اعتراض به اعطای جایره به صادق زیبا کلام!

چند هفته قبل در آلمان اعطای جایزه اشو Echo به خوانندگان و موزیسین ها به این خاطر زیر سئوال قرار گرفت که خواننده ای چون آقای فرید بنگ در سطوری از اشعار رپ خود قربانیان هلاکاست در آلمان را مورد توهین قرار داده بود. گروه برگزار کننده اشو بدرستی اعلام کرد که مارک اشو در نتیجه چنین اشعاری چنان ضربه دیده است که دیگر حتی ادامه این برنامه چندین ساله مقدور نیست. رسانه ها از قول حامیان و برپادارندگان اشو اعلام کردند که نمیخواهند به این وسیله پلاتفرمی ایجاد کنند که آنتی سمتیستی، ضد حقوق زن، ضد حقوق همجنسگرایان و توجیه خشونت باشد. بسیاری از هنرمندان به نشانه اعتراض جوایز خود را پس دادند.

متاسفانه باید از طرف امضا کنندگان این نامه اعلام کنیم که اعطای جایزه آزادی بیان به آقای صادق زیبا کلام در ایران دومین سکویی است که بایست اینجا زیر سئوال برود. 
آقای زیبا کلام جایزه اش را به گفته کسانی که برایش در دویچه وله لابیگری کردند به خاطر « آزادی بیان» یعنی آزادی نقد و به عنوان مخالف و منتقد نظام جمهوری اسلامی گرفته است. ما صراحتن اعلام میکنیم که این دروغی بیش نیست. آقای زیبا کلام چهل سال است به شیوه های مختلف از این نظام در مقابل مردم ایران دفاع کرده است. صادق زیبا کلام شریک این حکومت است. چهره مخالف درست کردن از کسانی که خودشان در هلاکاست اسلامی در ایران شریکند فقط و تنها ایستادن در مقابل خواست و اراده مردم ایران است. 
صادق زیبا کلام تنها چند روز پس از دریافت این جایزه به عمد اعلام میکند که مدافع تام و تمام نظام جمهوری اسلامی است. مدافع علی خامنه ای است. مدافع شورای نگهبان است. مدافع روزنامه کیهان است که مستقیمن در سازماندهی ترور هم علیه مردم ایران و هم در خاورمیانه شریک و سهیم است. زیبا کلام در مصاحبه خود با سایت ایران وایر به تاریخ ششم ماه مای یعنی تنها چند روز بعد از گرفتن جایزه میگوید اگر این نظام فی المثل از طریق مبارزه مردم در معرض سقوط قرار بگیرد، اسلحه دست گرفته و بر علیه مردم و برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. 
ما از مدیریت دویچه وله و لیست حامیان آن، از شورای نظارت بر این رسانه و همچنین هیئت رئیسه تلویزیون سراسری کانال یک که دویچه وله جزو آن میباشد میپرسیم آیا این سخنان تبلیغ مستقیم خشونت نیست؟ بالاخره شما جایزه را به منتقد این نظام یا به مدافع تمام عیار آن داده اید؟ آیا حمایت از علی خامنه ای که دستش به خون مردم ایران آلوده است، دفاع علنی از خشونت نیست؟ روزنامه کیهان جزو ارگانهای رسمی حکومت برای سازمان دادن تحمیل حجاب اجباری در ایران میباشد. آیا حجاب اجباری خشونت سیستماتیک به زنان نیست؟ّ نظام جمهوری اسلامی حکومت زورگویی به زنان است، نظام اعدام است، نظام دزدیهای میلیاردی و تحمیل فقر به مردم است. نظام صدور تروریسم اسلامی به دنیاست، آیا کسی که چهل سال از این نظام حمایت و به فاصله دو روز بعد از جایزه وفاداری مجدد خود را به آن اعلام میکند، شایسته دریافت جایزه آزادی بیان است؟ آیا دویچه وله همراه این تمسخر آقای زیبا کلام و نظام جمهوری اسلامی است؟ 
از نظر ما اعطای جایزه به این فرد به عنوان « منتقد و مخالف نظام» یک آبروریزی بزرگتر از ماجرای جایزه اشو میباشد. 
ما ایرانیان ساکن آلمان که خود بعلاوه شهروند آلمان نیز محسوب میشویم و همچنین ایرانیان در سراسر جهان خواهان:

۱. پس گرفتن جایزه آزادی بیان از کسی که رسمن طرفدار دیکتاتوری میباشد هستیم.

۲. ما خواهان بررسی نحوه اعطای این جایزه، گزارش آن به مردم و جلوگیری از دخالت و فشار سیاسی عوامل جمهوری اسلامی در این رسانه هستیم.

۳.ما خواهان عذرخواهی رسمی مدیریت دویچه وله از مردم ایران هستیم. دویچه وله خوب میداند که مردم ایران این حکومت مذهبی، ضد زن، خشونت طلب و تروریسم اسلامی را نمیخواهند. باید دویچه وله به خاطر جایزه دادن به کسی که میگوید با اسلحه جلو اعتراضات مردم می ایستد عذرخواهی کند.

امضا کنندگان: 
۱. مینا احدی 
۲. مهرنوش موسوی 
۳. رضا خباز
۴. کاظم موسوی ( حزب سبزهای ایران)
۵. جهانشاه رشیدیان
6. سیاوش مدرسی 
۷. حسن اعتمادی 
۸. محمد آسنگران 
۹. خسرو مینو 
۱۰.حسن صالحی 
۱۱.آذر موسوی 
۱۲. میترا درویشیان 
۱۳. افسر عزیزیان 
۱۴. جمیله میرکی 
۱۵. نسرین رمضانعلی 
١٦. مازیار پدرام 
١٧. سیامک زارع 
١٨. اندیشه علیشاهی
١٩. سیامک بهاری
٢٠. مهرزاد زرنگار 
٢١.حسین قربانی
٢٢.کامران افرازه
٢٣. مجید شمس
٢٤. سیروس ملکوتی 
٢٥. احمد مقیمی
٢٦. صابر رحیمی
٢٧.شهلا خباززاده 
٢٨. حسین افصحی 
٢٩. فردین میر حسینی 
٣٠. مهوش گلشن 
٣١. علی دهقانی 
٣٢. فرزانه درخشان 
٣٣. مجید فرجیان
٣٤. محمد نعمتی
٣٥. کژال ایلخانی زاده
٣٦.نورالدین موسوی 
٣٧. دانش معلم 
٣٨. رضوان سعادتی 
٣٩. منیر علوی
٤٠. یداله باقری
٤١. فائزه سجودی
٤٢. تومی ویترمارک 
٤٣. فینیش رافیایی 
٤٤. چاوش رافیایی
٤٥. مهتاب قربانی
٤٦. مهوش گلپریان
٤٧. بهار صفایی
٤٨.مارک هیل 
٤٩. بختیار میرزایی 
٥٠. صادق محمد علی 
٥١. سیروس جعفری 
٥٢. ابوالفضل رافیایی
٥٣. دریا منوچهری
٥٤. شهرام فریدونی
٥٥. سپیده پور آقایی
٥٦.رضا مرادیان 
٥٧. هیوا کاکه رش 
٥٨. شایان لیمایی 
٥٩. طاهره ناسودی 
٦٠ سعید جوزانی
٦١. فرداد راستین
٦٢. ناهید فاتحی
٦٣. سیما بهاری 
٦٤. رادیو پیام کانادا
٦٥. طی حسینی 
٦٦. رحیم یزدان پرست 
٦٧. سلیمان سیگارچی 
٦٨. صلاح سعید پور 
٦٩. مجید حمیدیان 
٧٠. بابک یزدی 
٧١. افشین صلواتی 
٧٢. ایوب رحمانی 
٧٣. حسین دارستانی 
٧٤. فاطمه طباطبایی 
٧٥. گلی کاشه 
٧٦. امید رهایی 
٧٧. پروانه احمدی 
٧٨. فاطمه صفا 
٧٩. کارما پاکروان 
٨٠. شقایق آو 
٨١. مینا لبادی
٨٢. نوید محمدی 
٨٣. هیبت نودینیان 
٨٤. حسین شکری دانه 
٨٥. پریسا عبیدی 
٨٦. گیتی موسوی 
٨٧. علی محسنی 
٨٨. محبوبه سیاهمردی 
٨٩. سوسن صابری 
٩٠.نسان نودینیان 
٩١. پروین معاذی

منبع:پژواک ایران