سحرگاه دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، چهار زندانی به نام‌های طیب شیخ‌نژاد، قادر محمدحسن، اسلام رشیدپور و سلطان با اتهام قتل در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند. خبر این اعدام‌ها در رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشد.