مدیرمسئول سایت احمدی‌نژاد بازداشت شد

 

MohammadHossein_Heidari.jpgسایت «دولت بهار» پایگاه خبری محمود احمدی نژاد و نزدیکان او از بازداشت مدیر مسئول خود خبر داد.

این سایت ادعا کرد: محمدحسین حیدری، مدیرمسئول سایت دولت بهار دقایقی قبل در خانه بازداشت شد.

منبع:پژواک ایران