یک متلک آبدار توییتری!

 

photo_2018-04-14_11-35-25.jpg

منبع:پژواک ایران