صدور حکم اعدام و اعدام محمد ثلاث را تقبیح و محکوم می کنم

 

به همه مردم آزاده٬ نوجو٬ دادخواه ونوخواه

باعنایت به حوادث اجتماعی اخیر درسراسرایران ٬ وبا توجه به نقش تحریک کننده نیروهای انتظامی تهران در حوادث خیابان گلستان تهران ٬ محاصره منزل دکتر نورعلی تابنده وبه دنبال آن٬ عکس العمل دراویش گنابادی و مردم ٬ هرحادثه و فاجعه ای می توانست اتفاق بیفتد.یکی از حوادث تلخ و غم انگیز کشته شدن چند نفردر جریان حمله- دفاع طرفین بوده است

 

کشتن واعدام راه حل مشکلات ایران نیست و نمی تواند باشد.به عنوان یک عضو کوچک از جامعه بزرگ ایران ٬ درراستای تقبیح و مخالفت  آگاهانه وبی قید وشرط مجازات واجرای مجازات اعدام ٬ صدور حکم اعدام واجرای حکم اعدام محمد ثلاث را تقبیح و محکوم می کنم

نیروی انتظامی و دارگستری ولی فقیه با مارولایت فقیه بر دوش ٬خود مروج فرهنگ کینه٬ انتقام و کشتن واعدام بوده اند

ایران در آستانه یکی از درخشان ترین و قدرتمند ترین جنبش نو خواهی ونهضت حقوقی است و مخالفت با مجازات اعدام یکی از خواسته های جنبش نوخواهی ایران است

 

با شایسته ترین احترامات

 

حسین مشرف         

11-3-2018

 

 

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران