طالب بساطی در زندان سکته کرد!

وی بعد از ناآرامی‌ها بازداشت شده است و گویا وی ارتباطاتی هم با خارج داشته است

رویداد۲۴-وی بعد از ناآرامی‌ها بازداشت شده است و گویا وی ارتباطاتی هم با خارج داشته استنماینده  ایلام در مجلس گفت که بر اساس پیگیری‌هایش، طالب بساطی بعد از ناآرامی‌ها بازداشت شده و بر اثر سکته در زندان فوت کرده است.

جلال میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا،‌ اظهار کرد: طبق پیگیری‌هایی که انجام دادیم طالب بساطی کارمند اورژانس شهرستان ملکشاهی بوده و بعد از ناآرامی‌ها بازداشت شده است و گویا وی ارتباطاتی هم با خارج داشته است.

وی افزود: چند روزی از بازداشت آقای بساطی گذشته بود که او به زندان منتقل شد و نهایتا یک‌شب در بند عمومی زندان گذرانده که ۱۸ نفر هم حضور داشتند و بر اثر سکته فوت کرده است.

منبع:پژواک ایران