روز جهانی زن بر زنان زحمتکش و مبارزان برابری زنان و مردان خجسته باد!
احد قربانی دهناری

کلارا زتکین (سمت چپ) و رزا لوکزامبورگ در سال ۱۹۱۰ در کپنهاگ. کلارا در این سال ۸ مارس (۱۷ اسفند) را به عنوان روز جهانی زن پیشنهاد کرد.

ادامه مطلب در لینک زیر:

روز جهانی زن بر زنان زحمتکش و مبارزان برابری زنان و مردان خجسته باد! - احد قربانی دهناری

منبع:پژواک ایران