گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه
موسی حاتمیان

امروز وقتی که ویدئو کلیپ تظاهرات کارگران زحمتکش هفت تپه بدستم رسید, و سرکوب وحشیانه کارگران توسط نیروهای امنیتی با گاز اشک آور و...را دیدم, برای لحظاتی نمی توانستم هیچ توصیفی برای این دولت اصلاحات و تدبیر شیادان بیابم, و براستی این دولت شریک دزد و رفیق قافله را چه می توان نامید؟ زن ستیز و دشمن دختران میدان انقلاب, دشمن کودکان کارتن خواب, دشمن کارگران, دشمن معلمان, دشمن دانشجویان, دشمن متخصصان محیط زیست و....,یا بقول شهریاری که برای این قوم بد کیش نیز می سرود:

آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری, آیت رحمت روی تو به قرآن ماند!, در شگفتم که چرا دعوی اصلاح داری؟, کار سرکوب تو کارستان کرد, راستی نقش غریبی و تماشا داری(با کمی تغییر در شعر)
و تنها توانستم این دولت شیادی و تمامیت این دیکتاتوری اسلامی را حکومت ضد ایران و ایرانی بنامم, که البته توصیف و بیان تمام و کاملی برای این بلای به جان افتاده مردم ومیهن نیست.
در سالهائی که دبیرستان بودم,(با افکار و جاذبه های آنزمان, و به اصطلاح تلاش برای کسب خصلت های کارگری و...) تابستانها بعنوان کارگر در هفت تپه کار می کردم, و از نزدیک شاهد جابجائی ها و تغییراتی که پیش و پس از سقوط شاه در آنجا روی می داد بودم, و همچنین رنج و فشار طاقت فرسا بر کارگران زحمتکش آنجا( که اکثر کارگران بومی هفت تپه, شوش دانیال و اندیمشک بودند) را می دیدم. به همین دلیل با دیدن سرکوب تظاهرات امروز لازم دیدم نگاهی به پیشینه مبارزات کارگران هفت تپه داشته باشیم, تا کمی بیشتر با سیاست های ضد کارگری حکومت حامی مستضعفان!, دولت های ادواری امام زمان!, و ولایت دزدان آشنا شویم...

ادامه مطلب در لینک زیر 

گاز اشک آور, عیدی کارگران نیشکر هفت تپه

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران