تالاب انزلی رو به نابودی پیش می‌رود رییس اداره حفاظت محیط زیست انزلی گفت که عواملی از قبیل ورود رسوبات،فاضلابهای کشاورزی و خانگی،تغییرات اقلیمی،گسترش شهرنشینی و البته دفع پسماند در حاشیه رودخانه‌ها باعث شده که این تالاب عظیم رو به نابودی پیش رود.

به گزارش ایسنا، احسان هادی‌پور گفت: “تالاب انزلی با وسعتی تقریبی ۲۵ هزار هکتار یکی از تالابهای با اهمیت بین‌المللی است”.

وی افزود: “اگرچه عواملی از قبیل ورود رسوبات،فاضلابهای کشاورزی و خانگی،تغییرات اقلیمی،گسترش شهرنشینی و البته دفع پسماند در حاشیه رودخانه‌ها باعث شده که این تالاب عظیم رو به نابودی پیش رود،اما همیشه عده ای دلسوزانه به دنبال راه حل هایی جهت نجات این اکوسیستم طبیعی هستند”.

منبع:پژواک ایران