"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان
موسی حاتمیان

امروز با دیدن این تصویر که نماد تمام عیاری از شکوه و مظلومیت دختران و زنان ایرانی برای احقاق برابری و آزادی است, بی اختیار این شعر معروف فروغ بیادم آمد:

من خواب دیده ام که کسی می آید

من خواب یک ستاره قرمز را دیده ام

وقتی که خوب نبودم دیده ام

کسی می آید...

 

ادامه مطلب ....

"دختران میدان انقلاب" نماد هویت ملی ایرانیان

منبع:پژواک ایران