هفت شهروند بهایی ساکن بوشهر بازداشت شدند

 

جامعه جهانی بهائیان، مستقر در ژنو، از بازداشت هفت شهروند بهایی ساکن بوشهر در روز سه شنبه خبر داده است. ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران ، هرانا هم گزارش داده که این افراد طی عملیات هماهنگ نیروهای امنیتی در خانه و محل کارشان بازداشت شده اند. به گزارش هرانا وسایل شخصی این افراد نیز ضبط شده است.

به گزارش راديو فردا، دلیل بازداشت دسته جمعی هفت نفر از بهائیان ساکن بوشهر ، محل نگهداری آنها و نهاد بازداشت کننده هنوز از طرف مقامات قضایی ایران اعلام نشده است.

در چهار دهه گذشته پیروان آئین بهایی در ایران با سرکوبی‌ها و محدودیت های شدیدیروبرو بوده اند. بازداشت ، محاکمه و حبس رهبران بهائیان ایران ، محرومیت از حق تحصیل ، پلمپ مغازه های بهائیان در شهرهای مختلف و دستگیری های دسته جمعی از جمله اقداماتی هستند که جمهوری اسلامی ایران علیه بهائیان ایران انجام می دهد. 

منبع:پژواک ایران