'هاشمی شاهرودی مجبور شد به آلمان برود'

پرویز داوودی، رئیس دفتر محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سفر وی به آلمان گفت:"این سفر بنا به توصیه موکد پزشکان و برخلاف میل آیت الله هاشمی شاهرودی انجام شده است و اگر ضرورت پزشکی اقتضا نمی کرد، هیچ دلیلی برای اعزام ایشان به آلمان نبود."

وی با بیان اینکه، تمام بخش های درمان آقای هاشمی شاهرودی در ایران انجام شده تاکید کرد:"برای انجام مرحله نهایی درمان، پزشکان ایرانی تاکید کردند که آیت الله هاشمی شاهرودی باید عازم آلمان شوند و ایشان مجبور شدند که تاکید پزشکان را بپذیرند.اکنون وضعیت جسمی آقای هاشمی شاهرودی مساعد شده است و ایشان به‌زودی به کشور بازخواهند گشت."

منبع:پژواک ایران