وقتی اعتدال، رنگ تسلیم به خود می گیرد
داریوش افشار

 

واگزاری معاونت هنری به تولیت کزایی آستان قدس رضوی، تنها عقب نشینی حیرت آور وزارت فرهنگ و ارشاد رژیم به سرکردگی آخوند روحانی از وعده ها و وظایف خود نیست. در سازمان سینمایی، معاونت امور فرهنگی و معاونت امور مطبوعاتی، رویداد تلخ تری رخ داده است. صالحی وزیر ارشاد رژیم در اقدامی تاسف آور، به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه ی فاسد قضاییه این اختیار را داده است تا در امور سینمایی، نشر و رسانه ورود و دخالت کند و در مورد مجوز اکران فیلم، نشر کتاب و فعالیت رسانه ها، حرف آخر را بزند !! از قرار معلوم، تعویق مجدد اکران فیلم "عصبانی نیستم" به کارگردانی رضا درمیشیان، با وجود داشتن مجوز اکران هم، بر طبق نظر این معاونت قوه ی کزایی قضاییه صورت گرفته است.

با این تفاسیر، از این پس شاهد اعمال نظر مزدوران قضایی بر مسائل مربوط به اهالی سینما، قلم و رسانه خواهیم بود. ورود قوه ی فاسد قضاییه به سازمان سینمایی و معاونت های فرهنگی و مطبوعاتی، هرچند در ظاهر برای پیشگیری از ایجاد مناقشه و تضادهای قانونی احتمالی انجام شده است، اما در عمل ضربه ای کاری بر کالبد نیمه جان فرهنگ و سینما و رسانه ی این مرز و بوم خواهد زد. بی شک این اقدام دولت موسوم به اعتدال، توهین به حقوق شهروندی و در راستای محدود کردن آزادی بیان و اندیشه است. پایندگی و بالندگی یک هازمان، مرهون تلاش های اهالی فرهنگ و هنر آن هازمان است و قطعن هرگونه آسیب رسانی و ایجاد محدودیت برای این بخش از هازمان، به رادیکال و مسموم شدن فضا و ایجاد هرج و مرج و ناخرسندی هر چه بیشتر مردمی خواهد انجامید.


قوه ی فاسد قضائیه اگر قصد و ادعای پشتیبانی و پاسداری از هنر و فرهنگ کشور را دارد، پرونده های مسکوت مانده ی سران مافیای هنر و قاچاق عتیقه و همچنین پرونده ی جعل ها و چپاول گری های رخ داده در موزه ها و مکان های باستان شناسی و همچنین پرونده های پول شویی آقازاده ها در هنرهای تجسمی و سینما را به نتیجه برساند؛ نه اینکه اهالی فرهنگ و ادب و هنر و رسانه را همچون کودکی خردسال برشمرده و تنبیه و تادیب آنها را در دستور کار قرار دهد !!


در برابر چنین اقدامات ویرانگری که سرانجامی جز فروپاشی تمام ساختارهای فرهنگی و اجتماعی این مرز و بوم کهن ندارد، به هیچ عنوان سکوت اختیار نکنیدد.

داریوش افشار

منبع:پژواک ایران