نامه سرگشاده به دبير كل سازمان ملل متحد

 

جناب آنتونيو گوترس،

دبير كل محترم سازمان ملل متحد،

شما به مدت دهسال(٢٠٠٥- ٢٠١٥) مسؤليت بزرگ و بين المللى كميسارياى عالى پناهندگان و بالنتيجه رسالت حمايت از حقوق انسانى دهها ميليون پناهنده، پناهجو و آواره را در سراسر جهان بر عهده داشتيد. با توجه به اين سابقه به خوبى بياد مى آوريد كه در اين مدت طولانى هر روز شاهد تحصن،گرد همائى، تظاهرات و اعتصاب غذاى هم ميهنان ما در ژنو، میدان ملل، مقابل محل اروپایی ملل متحد بوده ايد. آنان از وحشيگريهاى عوامل جمهورى اسلامى كه تحت رهبرى پاسدار قاسم سليمانى فرمانده نيروى قدس به آزار پناهجويان ايرانى در كمپ اشرف مى پرداختند به شما متوسل مى شدند. اين ستمديدگان تحت حمايت كنوانسيون ژنو بودند. ارتش اشغالگر آمريكا براى دفاع از حقوق اين افراد غير نظامى علاوه بر تكاليف مندرج در كنوانسيون ژنو، تعهدات كتبى به تك تك  اين پناهجويان بمنظور حفظ جان، آزاديها و اموال آنها تسليم كرده بود. البته آنان از خطر نيروى قدس به خوبى آگاه بودند و هستند. فرمانده هان آمريكائى مى دانستند و مى دانند كه در فرمان تشكيل نيروى قدس در سال ١٣٦٩ خامنه اى دستور داده بود كه “سپاه پاسداران انقلاب اسلامى بايد مرز هاى جغرافيائى را در نوردد و نهضت جهانى اسلام را عينيت بخشد”. ١

هنگام حملات مسلحانه نيروى قدس و همدستان رنگارنگ شيعه عراقى اش به اين پناهجويان، همگى با شگفتى شاهد شانه خالى كردن ارتش آمريكا از اجراى تعهداتش بوديم. در نتيجه، صد ها نفر از هم ميهنان غير نظامى و پناهجوى ما طى اين حملات به قتل رسيدند و مجروح شدند. تنها نيمى از ساكنان اين كمپ پس از سالها جان سالم به در بردند و در آلبانى پناهى يافتند. ٢

امروز با حملات الحشد الشعبى به كردستان عراق با نگرانى عميق شاهد تهيه مقدمات نسل كشى، پاكسازيهاى قومى، جنگ هاى قبيله اى، رقابت هاى منطقه اى و دخالت هاى بين المللى هستيم. رئيس جمهور اسلامى هم تاكيد دارد كه هزينه نيروهاى مسلح سوريه و عراق را مى پردازد. ٣

ما پيش از اين حملات كه تاكنون فقط طى يك هفته صدها كشته و بیش از صد و پنجاه هزار آواره به بار آورده نوشته بوديم كه “مهم ترين موتور محرك ارتجاع در منطقه جمهورى اسلامى است كه با توسل به تروريزم در راه ايجاد نوعى اتحاد جماهير اسلامى گام بر مى دارد”. كافى است به گفته الربيعى مقام عاليرتبه امنيتى عراق در ستايش از فرمانده خود اشاره كنيم كه “در عراق حرف آخر را سليمانى مى زند” هم چنين بر كسى پوشيده نيست كه “حشد الشعبى” از آستين خامنه اى بيرون زده است”. ٤

خامنه اى پاسخ نگرانى هاى ملل متمدن را دو روز پس از مداخله آشكار و گسترده الحشدالشعبى در كردستان عراق داده است. او “غرب” را به چالش مى طلبد. “به شما مربوط نيست كه چرا در منطقه حضور داريم يا چرا موشك داريم … خب چشمتان كور كه حضور … داريم”. عناصر آشكار و ناپيداى عينى، ذهنى، فرهنگى، تاريخى و مادى ديگرى كلاف سر درگم مشكلات مردم ستمديده عراق را از قوه به فعل در مى آورد. رقابت هاى تاريخى و كينه ورزيهاى معمول بين رهبران عشاير، مداخلات احزاب كردى منطقه، سرايت تنش هاى ناشى از اين به هم پاشيدگى به كشور هاى همسايه، ورود بيشتر اسرائيل، تركيه، عربستان سعودی و … و از طرف دیگر و جمهوری اسلامی، عراق، سوريه و … به اسلامى شعله ور شدن آتش انتقامجوئى كردى، عربى، تركی و … جنگهاى شيعه، سنى، مسيحيان، ايزديها می انجامد. چشم انداز مقدر سرايت اين بدبختى  به سراسر خاور ميانه جنگ زده صلح و امنيت همه مردم عراق و بويژه كرد ها را تهديد مى كند. امضاى قرار داد روس نفت با مقامات نفتى كردستان عراق در ميان آتش جنگ و آوارگى، اشتهاى سيرى ناپذير چندمليتى هاى نفتى را تحريك و مقدمات بين المللى شدن گره ناگشودنى را فراهم آورده است. جنگ هاى نيابتى گوناگون در حال شكل گرفتن است. مليونها كرد در خطرند. ايرانيان مقيم اين سرزمين بلا ديده  اعم از مهاجر، پناهجو و پناهنده به ويژه اپو زيسيون رژيم جمهورى اسلامى ایران در صف اول قربانيان هستند. صدها خانه تيمى سپاه قدس در سليمانيه كه تا كنون صد ها تن از ايرانيان را كشته يا ربوده آماده تكميل ماموريت قاسم سليمانى براى به خاك و خون كشيدن منطقه است. ٥

آقاى دبير كل ملل متحد، تا دير نشده از تكرار فاجعه یوگسلاوى جلوگيرى كنيد. ما پیش از این خواسته بودیم “اگر چه با توسل به موازين بين الملل نمى توان معجزه كرد و همه نارسائى هاى ملى را بر طرف نمود ولى با اتكاء به آن  و يارى گرفتن از دولت ها و مردمان جهان متمدن و سازمان ملل متحد می توان به حفظ صلح كمك كرد”. ٦

امروز پناهندگان ايرانى در عراق آماج اوليه جنايات ولى فقيه هستند. اميدواريم توجه كميسارياى عالى پناهندگان را به اين مشكل مبرم جلب كنيد. آنان از ميهن، شهر و ديار خود كه به کشتارگاه آزادی  تبديل شده گريخته اند. اينك جلاد در تبعيد دق الباب مى كند. توجه شما را به يكى از هزارها اجراى عدالت اسلامى در كردستان ايران جلب مى كنم. ٧

آقاى دبير كل،

ما خواستاریم تا دير نشده شوراى امنيت نيروهاى حافظ صلح را به عراق بفرستند. فردا دير است.

با احترام

01.11.2017

 

کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی

tamas@kooshandegan.org

 

رونوشت- كميسرعالى پناهندگان

اعضاى شوراى امنيت ملل متحد

لینک ها:

١)  قاسم سلیمانی و سپاه قدس را بهتر بشناسیم

٢)  فیلمی از قتل عام وحشیانه مجاهدین توسط نیروهای عراقی در کمپ اشرف

واکنشهای مختلف به کشته شدن مجاهدین در کمپ اشرف

عفو بین‌الملل خواستار تحقیق درباره کشتار در کمپ اشرف شد

٣)  در کشاکش ترامپ و خامنه ای چه باید کرد ؟ در نگاه محمدرضا روحانی

٤)  تاملی بر همه پرسی اقلیم کردستان عراق

٥)  احتمال حمله نیروهای عراقی به مقر احزاب کرد ایرانی

٦)  تاملی بر همه پرسی اقلیم کردستان عراق

٧)  اعدام روی برانکار

از هموطنان و احزاب و انجمن هاى ايرانى خواستاریم ترجمۀ نامه را به مراجع مختلف پارلمانها، احزاب، مقامات ملى و بين المللى، نمايندگان سنديكا ها، رسانه ها بفرستند و يا خود به هر نحو كه مى خواهند دست به كار شوند.

 

متن نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل متحد

 

منبع:پژواک ایران