تخلفات مالی صندوق ذخیره فرهنگیان فعلاً ۱۳ هزار میلیارد تومان است/ متهمان افزایش می‌یابند

 

عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ارائه گزارش تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان به این کمیسیون گفت: این گزارش مهرماه قرائت خواهد شد و عدد دقیق تخلفات آخر شهریور ماه مشخص می‌شود و اکنون به ۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مجلس، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به نتیجه گزارش آماده شده تعداد افراد بیشتری به متهمان این پرونده اضافه خواهد شد که بسیاری از آنها در چند سال گذشته از این صندوق سوء استفاده کرده‌اند.

به گزارش فارس، شهریور ماه سال گذشته زمزمه فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان که ابتدا 8 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، شنیده شد. پیش از این 15 نفر در رابطه با این پرونده متهم بودند.

منبع:پژواک ایران