نامه تکذیب شکستن اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از طرف جمعی از خانواده‌ آنان

به آگاهی افکار عمومی و رسانه ها می رساند، ما تنی چند از خانواده های زندانیان سیاسی گوهردشت(رجایی شهر) اخبار منتشر شده مبنی بر شکستن اعتصاب غذا از سوی همه زندانیان و تبدیل آن به روزه سیاسی از سوی همه ی آنان را تکذیب نموده و اعلام می‌داریم طی ملاقاتی که ما دیروز با عزیزمان داشته ایم و تا این لحظه، هنوز ۱۱تن از زندانیان زندان رجایی شهر در اعتصاب غذا به سر می‌برند و تعدادی دیگر نیز اعتصاب خود را شکسته و به روزه سیاسی یا (روزه اعتراضی) تغییر داده اند.

بنابراین اعلام می‌کنیم هرگونه اخباری
که به غیر از روز چهارشنبه که تنها راه ارتباطیِ ما می‌باشد و هر خبر دیگری مورد تایید ما نمی‌باشد.
۹۶/۶/۱۶

علی شیرزاد (برادر سعید شیرزاد)
کبری پارساجو (همسر حمید بابایی)
محمد فیروزی (برادر ابراهیم فیروزی)
ربابه رضایی (همسر رضا شهابی)
فاطمه شریفی (مادر شاهین اقدامی)

منبع خبر : کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

 

منبع:پژواک ایران