محل کسب دست کم ۱۱ شهروند بهایی پلمب و ۹ تن احضار شدندمحل کسب دست کم ۱۱ شهروند بهایی در ارومیه توسط نیروهای اداره اماکن پلمب شد. همزمان حداقل ۹ شهروند بهایی در خرمشهر به صورت جداگانه به اداره اماکن این شهر احضار شده اند و در خصوص تعطیل کرن مغازه های خود در مناسبت های مذهبی جامعه بهایی که میتواند منجر به پلمب اماکن کسب آنان شوند تهدید شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از تاریخ ۲۸ تیرماه سال جاری ماموران اداره اماکن شهر ارومیه با مراجعه به اماکن کسب شهروندان بهایی ساکن این شهر دور جدیدی از پلمب اماکن کسب بهاییان ساکن این شهر را آغاز کرده اند.

ضابطان مراجعه کننده، تعطیل بودن این اماکن کسب همزمان با مناسبت مذهبی بهاییان (بطور خاص مورخ ۱۸ تیرماه) را بهانه پلمب این اماکن اعلام کرده اند.

منبع:پژواک ایران