دادگاه سجاد گل‌محمدی برگزار شد


پیش از ظهر امروز ۲۷ تیرماه جلسه رسیدگی به اتهامات سجاد گل محمدی؛ فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، در دادگاه عمومی و انقلاب تهران برگزار شد.

این زندانی سیاسی سابق که در سالهای ۱۳۹۳ و ۹۴ در بند ۷ زندان اوین، مجازات حبس خود را تحمل کرده بود، طی ماههای گذشته با پرونده سازی مجدد از سوی، وزارت اطلاعات مواجه شد.

او امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران از خود دربرابر اتهاماتی نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام، و اجتماع و تبانی و همچنین توهین به رهبری، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دفاع کرد.

منبع:پژواک ایران