تاج‌زاده: پرسش‌هایی از اصولگرایان ۱۸ سال پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸


۱- فرمانده حوزه انتظامی تهران بزرگ و یگان ویژه‌ی نیروی انتظامی به دستور چه کسی به کوی اعزام شدند؟

۲- وقتی یگان ویژه به کوی رسید، چه کسی دستور استفاده از سلاح گرم علیه دانشجویان و آتش‌گشودن به‌سوی ایشان را از بی‌سیم پلیس صادر کرد؟

۳- چرا فرمانده‌ی پلیس تهران در ساعت ۴ صبح دستور حمله و ورود به کوی دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان، حتی آنها که در خوابگاهها مشغول استراحت بودند، را داد؟

۴- چرا لباس‌شخصی‌هایی که با تیراندازی هوایی و با ایجاد رعب وارد کوی شدند و به جان دانشجویان افتادند، محاکمه و مجازات نشدند؟

۵- چرا دادگاه مهاجمان به دانشجویان مظلوم دانشگاه تبریز هرگز تشکیل نشد؟

۶- چرا قاتل عزت ابراهیم‌نژاد پس از ۱۸ سال هنوز شناسایی و محاکمه نشده است؟

۷- اگر عاملان و مباشران هجوم وحشیانه به دانشجویان در ۱۸ تیر محاکمه می‌شدند، آیا ما شاهد حمله مجدد این نیروها به دانشجویان بی‌پناه در ۲۵ خرداد ۸۸ می‌بودیم؟

۸- چرا گزارش کمیته تحقیق مجلس هشتم درباره‌ی تهاجم مجدد پلیس و لباس‌شخصی‌های سازمان‌یافته و شناخته‌شده به کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد ۸۸ در صحن مجلس قرائت نمی‌شود؟

۹- چرا قوه قضاییه در مورد مصوبات شورای عالی امنیت ملی استانداردها و معیارهای دوگانه به کار می‌برد؟ بزرگان ما را به استناد مصوبات آن شورا حصر می‌کند اما به گزارش همان شورا درباره متجاوزان به حریم دانشگاه بی‌اعتنا‌ می‌ماند؟
🆔@Amadnews
۱۰- اگر مقامات لشکری و کشوری که با قصور یا تقصیر خود راه بر حمله شبانه به کوی دانشگاه در سال ۸۸ هموار کردند، دادگاهی نشوند، چه تضمینی است که یگان ویژه نیروی انتظامی و لباس‌شخصی‌ها برای بار سوم حریم دانشگاه را نشکنند و به خوابگاه دانشجویان هجوم نبرند؟ (کلمه)

منبع:پژواک ایران