حکم ۴۰ سال زندان برای کشیش ندرخانی و سه نوکیش مسیحی دیگر

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب کشیش یوسف ندرخانی و نوکیشان مسیحی؛ محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب زاده و زمان فدائی را به اتهام “اداره و تشکیل کلیسای خانگی” هر یک به ۱۰ سال حبس و در دو مورد به تبعید محکوم کرد.


به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران،  ۲۴ خردادماه ۱۳۹۶، چهار شهروند مسیحی؛ کشیش یوسف ندرخانی، محمد علی مسیب زاده معروف به یاسر، محمدرضا امیدی معروف به یوهان و زمان فدایی معروف به صاحب طی اخطاریه قبلی، جهت برگزاری جلسه آخر دادگاه رسیدگی به اتهامشان، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی احمدزاده حضور یافتند.

قاضی احمدزاده مورخ سوم تیرماه اقدام به صدور رای در این پرونده نمود که حکم صادره به رویت وکیل متهمان رسید.

بر اساس حکم صادره آقایان یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب زاده و زمان فدائی، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر آن کشیش یوسف ندرخانی به ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر و محمد رضا امیدی هم به ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شده است.
این حکم طی مدت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

اتهام کشیش یوسف ندرخانی، محمدعلی مسیب زاده، محمدرضا امیدی و زمان فدایی، چهار شهر مسیحی اهل شهر رشت، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت” عنوان شده است

منبع:پژواک ایران