محمود صادقی اعلام کرده است که ظاهراً نیروهای انتظامی با لباس شخصی به تهران اعزام شده‌اند. او نگفته که این نیروها از کجا و به دستور کدام مرجع اعزام شده‌اند. با این حال  نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی از مردم خواسته است که هوشیار باشند. ستاد روحانی هم از مردم خواسته آرامش را حفظ کنند.

پوستری که حامیان رئیسی برای تبلیغ تجمع در مصلی تهران منتشر کرده‌اند. ازدحام به عنوان ملاکی برای محبوبیت در میان مردم

محمود صادقی در توئیتی این احتمال را هم در میان آورده که اعزام نیروهای انتظامی با لباس شخصی به تهران ممکن است برای رونق دادن به گردهمایی انتخاباتی طرفداران ابراهیم رئیسی در مصلی تهران سازماندهی شده باشد.

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی به مردم هشدار داده که ممکن است نیروهای انتظامی با لباس شخصی در صدد ایجاد درگیری‌هایی در حاشیه گردهمایی ابراهیم رئیسی در مصلی تهران برآیند.

محمود صادقی در توئیتی جداگانه نوشته است که نیروهای لباس شخصی در اطراف میدان بهارستان مستقر شده‌اند.